Duomenų apsauga

Saitas mycurrency.global (toliau tekste – Saitas).

Lankytojas - fizinis asmuo, kuris internete lanko Saitą (mycurrency.global).

Jūsų konfidencialumas, saugumas mums labai svarbūs. Bet kokia informacija, gauta iš Lankytojo, nebus atskleista ir vertinama kaip konfidenciali, ji nebus parduota ar panaudota kitais būdais, pakenksiančiais Lankytojams.

Saito Lankytojai turi teisę be apribojimų, suvedus duomenis, lankyti Saito skyrius ir susipažinti su informacine medžiaga.

Lankantis Saite informacija apie Lankytojo IP adresą, datą ir laiką bus panaudota vidiniam naudojimui - Lankytojų tendencijoms analizuoti.

Naršydamas Saite Lankytojas sutinka su slapukų, duomenų apsaugos, naudojimosi ir e. pašto taisyklėmis. Laikoma, kad Lankytojas susipažino su šiomis taisyklėmis ir jų laikosi.

Liaukitės naudotis Saitu, jei turite pretenzijų taisyklėms ir nepriimtinas jų turinys, nuoroda (-os) į autorių teises.

Bet kokia informacija, gauta iš Lankytojo, nebus atskleista ir vertinama kaip konfidenciali, ji nebus parduota ar panaudota kitais būdais, pakenksiančiais Lankytojams.